คณะตรวจติดตามงาน ตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562

วันที่ 4 มกราคม 2562 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว คณะผู้บริหารพร้อมพนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว ให้ต้อนรับคณะตรวจติดตามงาน ตามนโยบายเน้นหนักของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2562 เข้าตรวจนิเทศงาน ณ ศูนย์เด็กเล็กบ้านกลางทุ่ง วัดสันป่ายางและสำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว