กกต. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ผู้ตรวจการ กกต. ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อย สำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว และสอบถามประชาชนผู้มาติดต่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้าและเลือกตั้งต่างเขต