โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

วันที่ 27 ธันวาคม 2561 เวลา 11.30 น. เทศบาลตำบลแม่ยาว โดย งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก นายสมกิจ เกศนาคินทร์ นายอำเภอเมืองเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการ