เทศบาลตำบลแม่ยาว ขออภัยในความไม่สะดวกสำหรับประชาชนที่เข้ามาติดต่อราชการ

เนื่องด้วยระหว่างวันที่ 17 - 27 พฤศจิกายน 2561 ทางเทศบาลตำบลแม่ยาวได้รีบเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทยให้เป็นเจ้าภาพจัดสนามแข่งขันกีฬาฟุตบอลหญิงและวู้ดบอล จึงขออภัยในความไม่สะดวก สำหรับประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาวทุกท่าน