พิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนผู้สูงอายุ ประจำปีการศึกษา 2560

วันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดพิธีมอบวุฒิบัตรนักเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว จำนวน 30 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยได้รับเกียรติจาก นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะ ร่วมแสดงความยินดี เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ ให้กับนักเรียนผู้สูงอายุที่เห็นความสำคัญของการศึกษา