ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แจงการจัดตั้งร้านค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์

วันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว รองปลัดเทศบาล หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ และเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพื้นที่ตรวจสอบชี้แจงการจัดตั้งร้านค้าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริิเวณโบราณสถานถ้ำพระ