โครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 งานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว จัดโครงการอบรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่น ประจำปี 2561 ณ ห้องประชุม 248 อนุสรณ์ สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยมี นายอัครพงษ์ เฉลิมเลี่ยมทอง รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการ