โครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย โดยการรำกล่อมทุ่ง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว เปิดและติดตามโครงการอบรมส่งเสริมสุขภาพการออกกำลังกาย โดยการรำกล่อมทุ่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง โดยมี นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว และนายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย