โครงการอบรมโรคมะเร็งทั่วไป (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)

วันอาทิตย์ที่ 25 มีนาคม 2561 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายเทศมนตรีตำบลแม่ยาว ลงพื้นที่ร่วมกับ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว เปิดและติดตามโครงการอบรมโรคมะเร็งทั่วไป ณ อาคารอเนกประสงค์ ม.14 ศิริราษฎร์