รถน้ำหยาดฝน2 ออกปฏิบัติหน้าที่

รถน้ำหยาดฝน2 ออกปฏิบัติหน้าที่ ☆ 22 มีนาคม 2561 พรมน้ำถนนบ้านพัฒนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 งานคริสตจักร ชนเผ่าลาหู่ ☆ 23 มีนาคม 2561 พรมน้ำถนนบ้านพัฒนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 งานคริสตจักร ชนเผ่าลาหู่ ☆ 24 มีนาคม 2561 ล้างถนนสายดอยยาวบ้านดงเจริญ หมู่ที่ 17 เนื่องจากมีน้ำมันเครื่องรั่วลงไหล่ถนนมีรถจยย.ประสบอุบัติเหตุ