โครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตำบลแม่ยาว

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแม่ยาวเปิดโครงการส่งเสริมความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวตำบลแม่ยาว ณ จุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเลหมอกยะฟู) โดยมี นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการ