ปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560 เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายพิรัฐ กันคำ รองปลัดเทศบาล, นายชนะภัย หล้าเต๋จ๊ะ หัวหน้าฝ่ายปกครอง และเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายปกครอง เทศบาลตำบลแม่ยาว
ดำเนินการปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยวจุดชมวิวดอยบ่อ (ทะเลหมอกยะฟู) พร้อมติดตั้งป้ายตามจุดต่าง ๆ เพื่อรองรับประชาชนที่จะมาเที่ยวในช่วงฤดูหนาว