โครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2561

เทศบาลตำบลแม่ยาว นำโดย นายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว เป็นประธานเปิดโครงการ โดยมีที่ปรึกษา, รองประธานสภา, รองปลัด, หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ, หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ให้เกียรติเข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย การดำเนินโครงการของงานส่งเสริมสุขภาพ ตามโครงการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ ตำบลแม่ยาว ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ หอประชุมบ้านศิริราษฎร์ หมู่ที่ 14 ได้รับการตอบรับและความร่วมมือที่ดีจากผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านเป็นอย่างดี