ประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลแม่ยาว

วันที่ 2 พ.ย. 60 เวลา 13.00 น. ประชุมหัวหน้าส่วนราชการตำบลแม่ยาว ณ ห้องประชุม อาคาร 248 อนุสรณ์ เทศบาลตำบลแม่ยาว