ต้อนรับคณะดูงาน อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย

7/8/60 ปลัดปาณิสรา แสงทาน ปลัดเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก อบต.เวียง อ.เทิง จ.เชียงราย ซึ่งเข้ามาศึกษาดูงานในเรื่องการดำเนินงาน 5 ส ของเทศบาลตำบลแม่ยาว และได้ลงพื้นที่แต่ละโซนเพื่อศึกษาและนำไปปฏิบัติต่อไป