กีฬาสีเชื่อมความสันพันธ์ภานในเทศบาลตำบลแม่ยาว

...กีฬาสีเชื่อมความสันพันธ์ภานในเทศบาลตำบลแม่ยาว... 23 ส.ค. 60 กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว ได้จัดโครงการกีฬาสีเชื่อมความสัมพันธ์ นำโดยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล ีองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง โดยโครงการมีกิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง เพื่อน้อมถวายเป็นพระราชกุศลและรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบามสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 และการแข่งขันกีฬา โดยแบ่งเป็น 4 สี ได้แก่ สีเขียว สีแดง สีชมพู และสีฟ้า แข่งขันกีฬาพื้นบ้านและกีฬาสากล สร้างรอยยิ้ม ความสนุกสนาน เกิดความรักความสามัคคีเป็นอย่างมาก