ธรรมสัญจร ณ วัดสันป่ายาง

กิจกรรมธรรมสัญจร วันนี้ 21 สิงหาคม 2560 ณ วัดสันป่ายาง หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย