กิจกรรมการวิ่งเชื่อมสัมพันธ์ล้านนนาตะวันออก

20 /8/ 60 นำโดยนายพงษ์พันธ์ ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว พร้อมคณะ และฝ่ายปกครองตำบลแม่ยาว เข้าร่วม\\\"กิจกรรมการวิ่งสัมพันธ์ล้านนาตะวันออก\\\" ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬา ประชาสัมพันธ์เส้นทางการท่องเที่ยวในพื้นที่กลุ่มล้านนาตะวันออกให้เป็นที่รู้จัก