โครงการ อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ประจำปี 2560

วันที่ 8 สิงหาคม โครงการ \"อำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่\" ประจำปี 2560 ณ โรงเรียนผาขาวงวิทยา บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย นำโดยนายประเสริฐ จิตต์พลีชีพ นายอำเภอเมืองเชียงราย นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาว กำนันตำบลแม่ยาว ผู้อำนวยการโรงเรียนผาขวางวิทยา และหน่วยงานต่างๆ ให้บริการประชาชน และยังได้ลงเยี่ยมบ้านผู้ด้อยโอกาสและผู้สูงอายุ ในพื้นที่ จำนวน 5 หลังคาเรือน