นายนฤบดินทร์ จิ่งมาดา เลขานายกเทศมนตรีพร้อมด้วย,เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย, เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมพิธีเปิดและเป็นวิทยากร. โครงการอบรมลูกเสือและบรรเทาสาธารณะภัย ณ.ศูนย์พัฒนาบุคลากรลูกเสือยุวกาชาติและเยาวชนจังหวัดเชียงราย.