นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวได้เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในกิจกรรมจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทาน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ เทศบาลตำบลแม่ยาว