นายกเทศมนตรีพงษ์พันธ์ ต๊ะถา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการธรรมสัญจร ณ วัดโป่งผำพัฒนา หมู่ที่18