นายกพงษ์พันธ์ ต๊ะถา พร้อมด้วยผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลตำบลแม่ยาว ร่วมประชุมประจำเดือน มิถุนายน 2560