นายกเทศมนตรีพงษ์พันธ์ ต๊ะถา ,รองปลัดพิรัฐ กันคำ,งานส่งเสริมสุขภาพ ลงพื้นที่เปิดและติดตามโครงการอบรมมหัศจรรย์แห่งโลกรีไซเคิล ณ รร.บ้านทุ่งหลวง