รองนายกสุรสิทธิ์ สาคร เป็นประธานในพิธีเปิดและติดตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเยาวชน ต.แม่ยาว ณ โรงเรียนบ้านรวมมิตร