ข่าวเด่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาล รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

การประเมินความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ

อ่านข่าวต่อ

จดหมายข่าว ทต.แม่ยาว ประจำเดือน มีนาคม 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง มาตรการป้องกันปัญหาการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019

อ่านข่าวต่อ

ประกาศสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศ เทศบาลตำบลแม่ยาว ❗ ขอแจ้งประชาสัมพันธ์ งดใช้บริการสถานที่แหล่งท่องเที่ยว ในพื้นที่ ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จ.เชียงราย เนื่องจากมาตรการป้องกัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด - 19

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาล ตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหูมิ เพื่อป้องการแพร่ระบาดโรคโควิด-19

อ่านข่าวต่อ