ข่าวเด่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

สแกน Qr ประชาเปิงใจ

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี QR CODE

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมสื่อออนไลน์เพื่อการประชาสัมพันธ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการท่องเที่ยวในชุมชน

อ่านข่าวต่อ

โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ.2563

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมและส่งเสริมสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตรการทำพานบายศรีจากใบตอง และการตัดดอกกระดาษลายล้านนา

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 หลักสูตรการเลี้ยงจิ้งหรีด

อ่านข่าวต่อ

โครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพคนพิการและผู้ดูแล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาล รับสมัครนักเรียนผู้สูงอายุ โรงเรียนเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

การประเมินความโปร่งใสของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี 2563

อ่านข่าวต่อ