ข่าวเด่นเทศบาลตำบลแม่ยาว

เชิญชวนร่วมกิจกรรม รวมพลคนสร้างฝายชะลอน้ำ เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

เชิญชวนร่วมงานวันผู้สูงอายุ

อ่านข่าวต่อ

ผู้ว่าฯเชียงรายลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ไฟป่าตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

มอบวุฒิบัตรเด็กอนุบาลและปฐมวัย สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

อ่านข่าวต่อ

มอบวุฒิบัตรโรงเรียนผู้สูงอายุ สำเร็จการศึกษาประจำปี 2561

อ่านข่าวต่อ

โครงการอบรมป้องกันและระงับโรคติดต่อให้แก่ อสม.ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

งานวันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

เปิดโครงการวันช้างไทย ครั้งที่ 18 ประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

ประชาสัมพันธ์การรับผู้สูงอายุเข้าเรียนโรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปีการศึกษา 2562

อ่านข่าวต่อ