จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนข

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกันยายน 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนสิงหาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมิถุนายน 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนพฤษภาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนเมษายน 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมีนาคม 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

อ่านข่าวต่อ