จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างสนามฝึกซ้อมฟุตบอลภายในเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถกู้ชีพ กู้ภัย หมายเลขทะเบียน กบ 6875 เชียงราย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โทร.096-4827864

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สาย ชร.ถ.31-001 (ตอนบ้านดอยยาว หมู่ที่ 6 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สาย

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โทร.096-4827864

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจำปี 2562

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๔ ล้อ แบบมีช่องว่างด้านหลังคนขับ (Ca

อ่านข่าวต่อ