จัดซื้อจัดจ้าง

เทศบาลตำบลแม่ยาว ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศาลตำบลแม่ยาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อรถบรรทุก ดีเซล กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธี e-bidding

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เรือกู้ภัยท้องแบน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะประชุม 16 ที่นั้ง และเก้าอี้สำนักงานพิงต่ำโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางขึ้นบ้านยะฟู (บ้านบริวาร) บ้านห้วยแม่ซ้าย หมู่ที่ ๑๑ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสันเจริญ (บ้านบริวาร) บ้านดงเจริญ หมู่ที่ ๑๗ ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ