จัดซื้อจัดจ้าง

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ตำบลแม่ยาว โดยวิธีคัดเลือก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่

อ่านข่าวต่อ