จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านปูเขาะ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านยะฟู (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กคอสะพาน พร้อมติดตั้งท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ร่างประกาศประกวดราคาโครงการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาจัดเก็บ ขน และ หรือ กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศร่างประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขน และ หรือ กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง (พร้อมติดตั้ง) จำนวน 24 เครื่อง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (กองคลัง) จำนวน 4 รายการ

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) จำนวน 3 รายการ

อ่านข่าวต่อ