จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านอาดี่ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 13 บ้านพนาสวรรค์ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย 5/1 หมู่ที่ 14 บ้านศิริราษฎร์ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านลอบือ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านดอยยาว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านป่าอ้อ ม.5-โบราญสถานถ้ำพระ ตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียวเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ