ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขน และ หรือ กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน