เทศบาลตำบลแม่ยาว ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศาลตำบลแม่ยาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง