ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง