ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคาตามโครงการก่อสร้างรั้วด้านหลังเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-11-04-8433728 42 ครั้ง