ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สาย ชร.ถ.31-001 (ตอนบ้านดอยยาว หมู่ที่ 6 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะโครงการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สาย ชร.ถ.31-001 (ตอนบ้านดอยยาว หมู่ที่ 6 - บ้านทรายมูล หมู่ที่ 8 ตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-10-29-8147249 38 ครั้ง