ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โทร.096-4827864

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-10-28-4943335 9 ครั้ง
2. 2019-10-28-2311364 6 ครั้ง