ราคากลางและรายละเอียดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนเชื่อมต่อระหว่างหมู่บ้าน บ้านแคววัวดำ หมู่ที้ 12 – บ้านอาดี่(บ้านบริวาร) บ้านพนาสวรรค์ หมู่ที่ 13 ตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2017-11-13-3679693 46 ครั้ง