จัดซื้อจัดจ้าง

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนมกราคม 2562

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำเดือนตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสารสำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์การประมวลผลและระบบคอมพิวเตอร์

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างรั้วด้านหลังเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โทร.096-4827864

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศราคากลางและรายละเอียดราคากลาง โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าเทศบาลตำบลแม่ยาว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

อ่านข่าวต่อ

รายงานผลการดำเนินงานตามแผนจัดหาพัสดุ งวดที่ 3

อ่านข่าวต่อ