จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนทางเชื่อมหน้าอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านสันป่ายาง ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขา บ้านผามูบ (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 12 บ้านแคววัวดำ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว เทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกวดราคา จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายทางบ้านป่าอ้อ หมู่ที่ 5 - โบราณสถานถ้ำพระ ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาเก็บขน และ หรือ กำจัดขยะมูลฝอยในชุมชน

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาภูเขาหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านโป่งผำพัฒนา ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ