จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ตำบลแม่ยาว โดยวิธีคัดเลือก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่องประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนราคา ประกวดราคาชื้อครุภัณฑ์ยาพาหนะและขนส่ง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่ยาว

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลแม่

อ่านข่าวต่อ

เทศบาลตำบลแม่ยาว ประกาศ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ สำนักปลัดเทศาลตำบลแม่ยาว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมแซมถนนภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านโป่งผำพัฒนา ตำบลแม่ยาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

อ่านข่าวต่อ