จัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงบ้านพักข้าราชการเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งเทศบาลตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเขื่อนแก้ว (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 3 บ้านห้วยทรายขาว ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน บ้านดอยบ่อ 2 (บ้านบริวาร) หมู่ที่ 2 บ้านรวมมิตร ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านห้วยแม่ซ้าย ตำบลแม่ยาว

อ่านข่าวต่อ

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

อ่านข่าวต่อ

เปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

อ่านข่าวต่อ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล ตำบลแม่ยาว โดยวิธีคัดเลือก

อ่านข่าวต่อ

ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาวเรื่อง ยกเลิกประกาศโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลแม่ยาว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

อ่านข่าวต่อ