เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อเข้าเรียนศูนย์การเรียนรู้ (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว)

เมื่อวันที่ 08 พฤศจิกายน 2564 15:06:31 น.
เปิดอ่าน 83 ครั้ง
พิมพ์

 

ประชาสัมพันธ์ กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว

เปิดรับลงทะเบียนนักเรียนผู้สูงอายุเพื่อเข้าเรียนศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

เทศบาลตำบลแม่ยาว (โรงเรียนผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว)


คุณสมบัติของผู้สมัคร
- ผู้สมัครต้องมีภูมิลำเนาหรืออาศัยอยู่ในเขตตำบลแม่ยาวและอาศัยอยู่ในเขตตำบลแม่ยาว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
- ผู้สมัครต้องมีอายุ 60 ปีขึ้นไป
- ผู้ที่สมัครต้องมีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง หรือโรคอื่นๆ ที่จะทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเรียน

 

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครศูนย์การเรียนรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเทศบาลตำบลแม่ยาว ที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว
2. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับสำเนา จำนวน 1 ชุด
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด

 

วัน - เวลา และสถานที่รับสมัคร
- ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่กองการศึกษาเทศบาลตำบลแม่ยาว
- ใบสมัครติดต่อขอรับได้ที่ ที่ทำการกำนัน/ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านของแต่ละหมู่บ้าน
- รับสมัครในวันเวลาราชการ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 

กำหนดการเปิด – ปิด ภาคเรียน
** จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**

 

กำหนดเวลาการเรียน
เปิดเรียนวันศุกร์ (เรียนวันศุกร์เว้นศุกร์ เดือนละ 2 ครั้ง)
เวลาเข้าเรียน 08.00 – 16.00 น.

 


ติดต่อลงทะเบียนได้ที่
กองการศึกษา เทศบาลตำบลแม่ยาว
เวลา 08.30 - 16.30 น. (ในวันและเวลาราชการ)
โทร 053737370

 


 

 


 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

 

- ประกาศ รับสมัคร   >> คลิกที่นี่ <<

- ใบสมัครเข้าเรียนศูนย์ฯ    >> คลิกที่นี่ <<

 


 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
97 คน
เดือนนี้
5513 คน
ปีนี้
36391 คน
ทั้งหมด
42001 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft