เทศบาลตำบลแม่ยาว
Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

วิสัยทัศน์

คำขวัญ

"ชุมชนเข้มแข็ง มุ่งเน้นพัฒนา ชาวประชามีส่วนร่วม นำพาประชาชนมีความสุขอย่างยั่งยืน"

"ทัวร์ช้างลือนาม ถ้ำงามลือไกล น้ำตกสวยใส นาไร่สมบรูณ์"

ประกาศ

ประชาสัมพันธ์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2564 14:16:53 น.
เปิดอ่าน 45 ครั้ง
พิมพ์

 


ประชาสัมพันธ์ โครงการครูรัก(ษ์)ถิ่น รุ่นที่ 3 มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่


            สำนักพัฒนาคุณภาพครู นักศึกษา และสถานศึกษา (กสศ) ได้ดำเนินงานโครงการสร้างโอกาสทางการศึกษา สำหรับนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลเป็นครูรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาคุณภาพโรงเรียนของชุมชน หรือโครงการครูรักษ์ถิ่น เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนด้อยโอกาสที่มีผลการเรียนอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดที่มีความต้องการจะเป็นครูอย่างแท้จริง

 

กลุ่มเป้าหมายใน จ.เชียงราย- ตำบล แม่ยาว อำเภอเมืองเชียงราย
- ตำบล วาวี อำเภอแม่สรวย
- ตำบล แม่เจดีย์ใหม่ อำเภอเวียงป่าเป้า
- ตำบล ปอ อำเภอเวียงแก่น

 

รับสมัครระหว่างวันที่ 18 ตุลาคม ถึง 12 พฤศจิกายน 2564
สามารถสมัครได้ทาง ออนไลน์ , สมัครด้วยตนเอง , ส่งใบสมัครทางไปรษณีย์ หรือ ณ สถานที่ที่มหาวิทยาลงพื้นที่รับสมัคร

 

สนใจศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ แฟนเพจ ครูรักษ์ถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่
หรือเว็บไซต์ www.krurakthin.cmru.ac.th

 

 

 

เทศบาลตำบลแม่ยาว

Maeyao Sub District Municipality | www.maeyao.go.th

200 บ้านห้วยทรายขาว หมู่ 3 ต.แม่ยาว อ.เมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 57100

053-737359
053 737 331
maeyaomail@gmail.com

สถิติการเข้าชม

วันนี้
99 คน
เดือนนี้
5515 คน
ปีนี้
36393 คน
ทั้งหมด
42007 คน
ออนไลน์
1 คน
© 2021 เทศบาลตำบลแม่ยาว : www.maeyao.go.th | Design By Chiangrai Enter Soft