ประกาศเทศบาลตำบลแม่ยาว เรื่อง การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

การสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในเขตเทศบาลตำบลแม่ยาว ประจำปี พ.ศ.2564