รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสมสม ณ สิ้นเดือนกันยายน 2563