รายงานรับ จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำไตรมาสที่4 (ก.ค.-ก.ย.63)