สรุปผลการใช้จ่ายเงินรวมและการเบิกรวม งบประมารรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562

(คลิ๊ก)