รายงานงบทดลอง งบรับจ่ายเงิน ประจำเดือนกันยายน 2562