โครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายสุรสิทธิ์ สาคร รองนายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นตัวแทนนายกเทศมนตรี เปิดโครงการอบรมและส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส จัดขึ้นโดยงานพัฒนาชุมชน เทศบาลตำบลแม่ยาว โดยกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมอบรมฯ เป็นกลุ่มคนพิการ ผู้ดูแลคนพิการ และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลแม่ยาว จำนวน 60 คน ทั้งนี้ในการอบรมฯ วันนี้เป็นกิจกรรม การทำขนม แบ่งเป็นสองช่วง ช่วงเช้าทำขนมวุ้นแฟนตาซี และช่วงบ่ายทำขนมตะโก้ ซึ่งวัตถุประสงค์โครงการเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ สามารถนำไปใช้ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวอีกด้วย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-01-22-1788955 84 ครั้ง
2. 2019-01-22-5429828 82 ครั้ง
3. 2019-01-22-8312591 85 ครั้ง
4. 2019-01-22-2515896 81 ครั้ง
5. 2019-01-22-2553399 82 ครั้ง
6. 2019-01-22-5725392 78 ครั้ง
7. 2019-01-22-2867763 81 ครั้ง
8. 2019-01-22-6532723 81 ครั้ง
9. 2019-01-22-5361314 81 ครั้ง
10. 2019-01-22-8541244 84 ครั้ง
11. 2019-01-22-8998312 84 ครั้ง
12. 2019-01-22-4652193 80 ครั้ง
13. 2019-01-22-4895321 81 ครั้ง
14. 2019-01-22-9943456 81 ครั้ง
15. 2019-01-22-9735545 111 ครั้ง
16. 2019-01-22-9272895 230 ครั้ง
17. 2019-01-22-4779669 82 ครั้ง
18. 2019-01-22-4928155 82 ครั้ง
19. 2019-01-22-3617981 83 ครั้ง