กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562

วันที่ 12 มกราคม 2562 นายพงษ์พันธ์  ต๊ะถา นายกเทศมนตรีตำบลแม่ยาวเป็นประธานเปิดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2562  ณ ศูนย์ฝึกอาชีพเทศบาลตำบลแม่ยาว โดยในปีนี้นายกรัฐมนตรีได้มอบคำขวัญให้กับเด็กๆ “เด็ก เยาวชน จิตอาสา ร่วมพัฒนาชาติ” และภายในงานเต็มไปด้วยบรรยากาศสนุกสนานครึกครื้น มีกิจกรรมให้เด้กๆ เข้าร่วมอย่างมากมาย เช่น กิจกรรมการแสดง กิจกรรมวาดภาพระบายสี กิจกรรมโยนโบว์ลิ่งเป็นต้น อีกทั้งยังมีการแลกของรางวัลโดยเด็กๆทุกคนที่มาเข้าร่วมงานจะต้องลงทะเบียนที่หน้างานก่อน โดยทางเจ้าหน้าที่เทศบาลจะมอบคูปองให้ได้แก่ คูปองแลกของรางวัล คูปองแลกขนมและคูปองอาหารสำหรับและผู้ปกครอง โดยการจัดงานวันเด็กเด็กในปีนี้ทางเทศบาลตำบลแม่ยาวได้รับการสนับสนุนจากร้านค้าและผู้ใหญ่ใจดีในตำบลแม่ยาวกันอย่างหลากหลาย

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร ดาวน์โหลด
1. 2019-01-18-9674471 93 ครั้ง
2. 2019-01-18-5389756 91 ครั้ง
3. 2019-01-18-5879573 93 ครั้ง
4. 2019-01-18-5673841 94 ครั้ง
5. 2019-01-18-9258258 93 ครั้ง
6. 2019-01-18-6835675 92 ครั้ง
7. 2019-01-18-7523165 90 ครั้ง
8. 2019-01-18-5694511 89 ครั้ง
9. 2019-01-18-9878268 90 ครั้ง
10. 2019-01-18-1668683 89 ครั้ง
11. 2019-01-18-9129228 92 ครั้ง
12. 2019-01-18-9961751 90 ครั้ง
13. 2019-01-18-8996983 94 ครั้ง
14. 2019-01-18-2273261 90 ครั้ง
15. 2019-01-18-8787548 90 ครั้ง